Unoauksjon AS  
   
   

Om budsystemet

Skal du legge inn bud må du registrere deg. Du følger anvisningene og bekrefter at du har akseptert auksjonsvilkårene. Vi gjør oppmerksom på at om du vinner auksjonen er ditt bud bindende. Dersom du ikke har tilgang til PC kan du avtale med kundetjenesten hos Uno-Auksjon som da kan følge budrunden for deg eller du kan være tilstede under selve auksjonen.

Du kan legge inn bud på 2 måter.

  1. Du taster inn et  «minimumsbud» (lavest mulig, over nåværende bud.) Dette er da et engangsbud.
     
  2. Du taster inn bud som er «maksimum» hva du vil følge budrunden til. Auksjonstjenesten vil da følge budrunden for deg og forsøke å kjøpe bilen til en lavest mulig pris som ikke overstiger ditt maksimumsbud.

Dersom det er minstepris på bilen, og ditt maksimumsbud overstiger denne, vil auksjonstjenesten forsøke å kjøpe bilen for deg til en lavest mulig pris ned mot minstepris. Ved like bud, gjelder budet som først er avgitt.

Dersom teksten: "Minstepris ikke oppnådd" viser ved auksjonsslutt, vil ikke bilen bli solgt. Ledende budgiver kan da overby seg selv for å oppnå minstepris.

Dersom andre budgivere legger inn bud som overstiger ditt maksimumsbud, er du ute av budrunden og kan gjøre et nytt forsøk.

Bruker av kunde og auksjonstjenester regnes som kjøper ovenfor Uno-Auksjon.

Det er lagt inn en forsinkelse på 3 minutter. Det vil si at dersom det kommer inn bud de siste 3 minuttene før auksjonen avsluttes, forlenges auksjonen med 3 minutter. Først når auksjonssiden oppdateres vil det bekreftes om auksjonen er avsluttet.

Oversikt over dine bud får du ved å taste deg inn på den enkelte bil.

For øvrig ber vi deg også om å lese igjennom auksjonsvilkårene som gjelder ved auksjonskjøp hos oss.

 

Lykke til med auksjonen!